Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка

Вітаємо Вас на сайті нашої бібліотеки

Бібліотека

Наше місто

Економічні показники природокористування

 

20.8. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища

 

  2006 2007 2008

Витрати на охорону навколишнього

     
природного середовища, млн.грн 174,2 268,2 270,3
Капітальні інвестиції,млн.грн 44,2 94,0 47,6
у тому числі      

капітальний ремонт засобів

     

природоохоронного призначення

3,9 0,8
Поточні витрати, млн.грн 130,0 174,2 222,7

Індекси витрат на охорону навколиш-

     
нього природного середовища,      
відсотків до попереднього року   154,0 100,8

20.9. Структура капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища за напрямками

(відсотків)
 

  2006 2007 2008
Усього 100,0 100,0 100,0
за напрямками на      
охорону атмосферного повітря і      
клімату 76,1 85,3 28,7
очищення зворотних вод 17,9 12,2 51,0
поводження з відходами 3,6 1,4 13,3
охорону і відновлення грунту,      
підземних і поверхневих вод 1,8 0,9 6,0
збереження біорізноманіття і      
середовища існування - - 0,4
радіаційна безпека 0,7 0,2 0,8

20.10. Структура поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища за напрямками

(відсотків)

  2006 2007 2008
Усього 100,0 100,0 100,0
за напрямками на      
охорону атмосферного повітря і      
клімату юд 13,5 11,6
очищення зворотних вод 78,9 76,8 74,9
поводження з відходами 9,8 8,7 11Д
охорону і відновлення грунту,      
підземних і поверхневих вод - ОД ОД
збереження біорізноманіття і      
середовища існування - - -
радіаційна безпека - ОД 1,6
науково-дослідні роботи      
природоохоронного спрямування 0,7 - -
інші напрямки природоохоронної      
ДІЯЛЬНОСТІ 0,4 0,7 0,7

 

20.11. Екологічні платежі за забруднення навколишнього природного середовища

(млн.грн.)
 

  2004 2005 2006 2007 2008

Збори, пред'явлені підприємствам,

         
організаціям, установам за          
забруднення навколишнього          
природного середовища 9,4і 5,4і п,о 12,3 12,4
збори за викиди в атмосферне          
повітря 3,6 3,8 8,3 9,0 9,7
від стаціонарних джерел 3,5 3,6 8,0 8,6 9,2
від пересувних джерел ОД 0,2 о,з 0,4 0,5
збори за скиди забруднюючих          
речовин безпосередньо у водні          
об'єкти 0,2 0,2 0,6 0,9 0,7
збори за розміщення відходів 1,0 1,2 2,0 2,4 2,0

Позови за збитки, заподіяні природі

         
та штрафи за порушення          
природоохоронного законодавства 4,5 0,2 0,4 0,6 ОД
Частка фактично сплачених          

екологічних зборів у загальній сумі

         
пред'явлених, відсотків 52,7і 99,1і 79,5 78,6 81,0

1Включені суми позовів та штрафів за забруднення навколишнього середовища

 

20.12. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу за виробничими та технологічними процесами

(т)

  2006 2007 2008

Всі виробничі та технологічні

     
процеси, технологічне      
устаткування, усього 128116,2 120696,9 110330,3
енергетика 5369,3 9210,1 9330,8
з них      
непромислові установки для      
спалювання 45,6 34,5 33,9

спалювання в промисловості

2734,1 6940,4 6679,7
виробничі процеси (стаціонарні      
джерела) 122300,5 110979,3 100488,6
технологічні процеси у      

чорній металургії та вугільній

     
промисловості 121096,0 109899,1 99405,1
технологічні процеси в      
кольоровій металургії 52,8 44,0 17,2
технологічні процеси в      
машинобудуванні,      
промисловості      

з виробництва неорганічних

     
хімічних речовин 1044,1 926,1 951,2
технологічні процеси в      
промисловості      

з виробництва органічних

     
хімічних речовин 62,9 61,0 51,5
технологічні процеси в      

машинобудуванні, деревооб

     
робній, целюлозно- паперовій та      
харчовій промисловості 43,0 47,5 62,1
холодильні установки 1,7 1,6 1,5
видобуток і розподіл викопного      
палива та геотермальної енергії 98,6 75,6 82,9
використання розчинників та      
інших продуктів 322,5 405,2 381,2
обробка та видалення відходів 23,7 25,1 44,9
сільське і лісове господарство,      
землекористування та зміна      
лісової біомаси 1,6 1,5 1,6