Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка

Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка
Вітає Вас!

Бібліотека

Наше місто

Відкриті реєстри та бази даних для українців

11/24/2017 - 02:00

1.       Національний портал відкритих даних. Реєстр громадських організацій. Реєстр ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення. Реєстр інженерів-геодезистів, інженерів-землевпорядників. Реєстр ліцензіатів, що здійснюють провадження господарської діяльності щодо виконання робіт із землеустрою. Ліцензії з постачання електричної та теплової енергії. Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій. Заповідники http://data.gov.ua

2.       Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів http://e-resurs.gov.ua

3.       Інформаційний центр Мінюсту http://www.informjust.ua

Інформація про стан розгляду заяви (запиту) з Державний реєстр речових прав на нерухоме майно http://rrp.informjust.ua
Реєстр громадських об’єднань http://rgo.informjust.ua
Єдиний реєстр громадських формувань http://rgf.informjust.ua/home/index
Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів http://rnb.informjust.ua
Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності http://dzmi.informjust.ua
Єдиний реєстр арбітражних керуючих https://rba.informjust.ua
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення http://corrupt.informjust.ua
Система реалізації конфіскованого та арештованого майна https://trade.informjust.ua
Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень https://trade.informjust.ua/vpdoc/getdoc.aspx

 4.       Єдиний державний реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua

 5.       Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень http://email.court.gov.ua

 6.       База даних “Законодавство України” Ради http://zakon.rada.gov.ua/laws

 1.  Офіційні документи Президента www.president.gov.ua/documents
 2.  Пошук нормативно-правових документів Уряду http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search
 3.  Поштові індекси та відділення поштового зв’язку. Пошук поштового відправлення http://services.ukrposhta.com/postindex_new та http://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle

 10.  Анульовані свідоцтва. Свідоцтво про встановлення батьківства. Свідоцтво про зміну імені. Свідоцтво про народження. Свідоцтво про шлюб. Свідоцтво про смерть. Свідоцтво про розірвання шлюбу. Свідоцтва про усиновлення http://drsu.gov.ua/show/1034

 11.  Перелік громадських формувань в Державній реєстраційній службі. Реєстр постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації. Реєстр творчих спілок . Реєстр торгово-промислових палат. Інформація про місцеві громадські формування. Реєстр символіки громадських формувань. Політичні партії. Реєстр організацій роботодавців та їх об’єднань. Реєстр професійних спілок та їх об’єднань. http://drsu.gov.ua/show/199

 12.  Перевірка документа про освіту https://osvita.net/ua/checkdoc

 1.  Реєстр наукових організацій http://store.uintei.kiev.ua/reestr_new.html

 14.  Національна бібліотека імені В.І. Вернадського. Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини. Видання НБУВ. Наукова періодика України. Автореферати дисертацій. Бібліографічні ресурси. Інформаційно-аналітичні видання http://www.irbis-nbuv.gov.ua///cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=

 15.  Он-лайн перевірка своїх даних в Державному реєстрі виборців у “Особистому кабінеті виборця” https://www.drv.gov.ua/apex/f?p=111:LOGIN

 16.  Винаходи та корисні моделі. Знаки для товарів і послуг. Промислові зразки. Інститут інтелектуальної власності Укрпатент http://www.uipv.org/ua/bases2.html

Цифрова патентна бібліотека http://library.uipv.org
Інформаційно-довідкова система “Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)” http://nice102015.uipv.org/search
Автоматизована база даних інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів http://base.ukrpatent.org/searchEURO2012
Зарубіжні бази даних http://www.uipv.org/ua/links_ukr.html
Бази даних, інформаційно-довідкові системи держслужби інтелектуальної власності http://sips.gov.ua/ua/systems.html
Перспективні винаходи http://perspectiva.sips.gov.ua/search_page.php
Відомості про патентних повірених України http://sips.gov.ua/ua/attorneys_register_2.html
Відомості Державного реєстру назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (КЗПТ) http://sips.gov.ua/ua/kzpt_Uk

 

 1. Розшук МВС. Зниклі громадяни. Мобільні телефони. Транспортні засоби у розшуку. Зброя у розшуку. Культурні цінності. Неопізнані трупи. Особи, які переховуються від органів влади. Особи, що не можуть надати про себе відомостей внаслідок хвороби або неповнолітнього віку http://mvs.gov.ua/mvs/control/uk/investigation

 18.  Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk та пошук в офіційному списку терористів Держфінмоніторингу http://www.expert-fm.com/blacklist/search

 19.  Он-лайн перевірка наявності заборгованості за штрафами ДАІ в Одеській та Херсонськоій областях https://www.saiodessa.gov.ua/Default.aspx?tabid=59

 20.  Перевірка коду IMEI мобільних телефонів http://www.ucrf.gov.ua/baza-imei/perevirka-kodu-imei

 21.  Державний реєстр потенційно шкідливих об’єктів http://sfd.archives.gov.ua/RUS/page4.html

 22.  Класифікатор потенційно небезпечних об’єктів http://www.mns.gov.ua/UserFiles/File/2009/12_03_09_Klass_PNO.pdf

 23.  Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1948-12/paran13#n13

 24.  Зареєстровані ветеринарні препарати http://www.vet.gov.ua/taxonomy/term/32

 

 1. Реєстр медичних комісій МОЗ з огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів та виданих ними медичних довідок http://umcbdr.com.ua/reyestri/859-2

 

 1. Бази та реєстри МОЗ http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_registers
  Державний реєстр лікарських засобів http://www.drlz.kiev.ua
  Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/PUB/VMList.aspx
  Реєстр медико-технологічних документів http://www.dec.gov.ua/mtd/index.html
  Перелік ЛЗ рекомендованих до реєстрації, перереєстрації та внесення змін у реєстраційні матеріали http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/perelik-lz-rekomendovanikh-do-reestratsiji-perereestratsiji-ta-vnesennya-zmin-u-reestratsijni-materiali
  Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_naclist
  Реєстр галузевих нововведень http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_galuz_new
  Природні лікувальні ресурси http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_pryr_lik_res
  Державний формуляр лікарських засобів  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_formular
  Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_prices_drugs
  Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_prices_products
  Перелік закладів охорони здоров'я, яким надано право створювати медичні комісії з огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (2015) http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_drivers

 

 1. Єдина автоматизована інформаційна система “Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції” http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite
  Реєстр місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ. Реєстр діючих ліцензій з виробництва лікарських засобів. Реєстр діючих ліцензій з імпорту лікарських засобів. Реєстр документів з якості лікарських засобів. Останні документи з якості лікарських засобів. Журнал публічної інформації (перелік документів, що містять публічну інформацію).

 

 1. Бази та реєстри Держсанепідемслужби http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri
  Державний реєстр небезпечних факторів хімічного та біологічного походження Держсанепідемслужби http://uhrc.gov.ua/registr та http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/category/4-reiestr-nebezpechnykh-faktoriv
  Реєстр потужностей (об'єктів) та їх операторів, що здійснюють діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/category/1-reiestr-potuzhnostei
  Реєстр дезінфекційних засобів http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/category/3-reiestr-dezinfektsiinykh-zasobiv
  Реєстр харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/category/5-reiestr-skhp
  Реєстр санітарно-епідеміологічних висновків http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/category/6-reiestr-sanitarno-epidemiolohichnykh-vysnovkiv

 29.  Стан довкілля http://www.ecobank.org.ua/state/Pages/default.aspx

 1.  Зведений перелік суб’єктів природних монополій http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/94020

 

 1. Державний реєстр телерадіоорганізацій http://www.nrada.gov.ua/ua/13720.html

 32.  Електронний реєстр суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з ЕЦП http://czo.gov.ua/ca-registry

 33.  Реєстр дозволів на міжнародні перевезення http://www.mtu.gov.ua/uk/1234365r6i8ghjn.html

 34.  Довідник вантажних станцій Укрзалізниці http://uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/cargo_stations

 35.  Перелік виданих дозвільних документів (ЄКМТ) Укртрансінспекції http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/category/49824

 

 1. Реєстр ліцензіатів , яким дозволена діяльність у сфері збору, обробки, переробки відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння http://www.assay.gov.ua

 37.  Пошук та відстеження державних закупівель https://ips.vdz.ua та https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/searchAnnounce

 38.  Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку http://drdz.mlsp.gov.ua/msm

 39.  Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади https://reg.isuo.org/preschools

 40.  Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій http://sts.gov.ua/data/normativ/000/000/62287/Re_str_TK_19.doc

 41.  Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг НКРЕКП. Реєстри. Ліцензійні реєстри. Реєстри суб’єктів природних монополій. Реєстр об’єктів електроенергетики (альтернативні джерела енергії) http://www.nerc.gov.ua/?id=11957

 42.  Перелік осіб зарахованих до президентський кадровий резерв “Нова еліта нації” http://www.president.gov.ua/ru/documents/16463.html

 

 1. База даних експортерів http://ukrexport.gov.ua/rus/ukr_export_exporters/?country=ukr  База даних інфраструктури експорту http://ukrexport.gov.ua/rus/baza_ukr_infrastructure/?country=ukr

 44.  Державний реєстр нерухомих пам'яток http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294593  та http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294599

 

 1. Електронний реєстр спортивних споруд http://www.sportsporudy.gov.ua

 

 1. Контроль ремонту доріг Київавтодор http://remcontrol.com.ua/#

 47.  Реєстр виданих ліцензій Держархбудінспекцією. Реєстр дозвільних документів на виконання будівельних робіт. http://www.dabi.gov.ua/index.php/reestr-dozvilnikh-dokumentiv

 

 1. Перелік чинних галузевих будівельних норм (ВБН, ГБН) у сфері дорожнього господарства http://www.ukravtodor.gov.ua/gbn-u-sferi-dorozhnogo-gospodarstva/%D1%81_perelik-chinnikh-galuzevikh-budivelnikh-norm-vbn-gbn-u-sferi-dorozhnogo-gospodarstva-ukraini.html

 

 1. Реєстр сертифікованих працівників БТІ http://asdev.com.ua/itn/list.php

 50.  Перелік робочих органів Атестаційної архітектурно-будівельної комісії http://www.minregion.gov.ua/state-services/Profesina-atestatsiya-arkhitektoriv-inzheneriv-proektuval-nykiv-inzheneriv-tekhnichnoho-nahlyadu-ekspertiv/Normatyvno-pravova-baza-profesino-atestatsi-umovy-nadannya-formy-dokumentiv/perelik-robochih-organiv-atestaczijnoi-arhitekturno-budivelnoi-komisii

 

 1. Перелік експертних організацій, які відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 №53, та можуть здійснювати експертизу проектів будівництва http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3099/Perelik_26_1.pdf

 

 1. Банківський нагляд НБУ. Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=76262&cat_id=36794
  Інформація про власників істотної участі у банках http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342

 53.  Єдиний ліцензійний реєстр http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html

 54.  Он-лайн реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців http://rp.irc.gov.ua

 

 1. Єдиний реєстр бюро кредитних історій Нацкомфінпослуг. Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ http://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html

 56.  Державний реєстр фінансових установ Держфінпослуг http://kis.nfp.gov.ua

 57.  Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (витяг) http://legalaid.gov.ua/ua/reiestry-advokativ

 58.  Єдиний реєстр нотаріусів http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx

 59.  Реєстр атестованих судових експертів http://rase.minjust.gov.ua

 60.  Реєстр методик проведення судових експертиз http://rmpse.minjust.gov.ua

 61.  Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

 62.  Система електронних торгів арештованим майном http://torgi.minjust.gov.ua

 63.  Ліцензійний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) станом на 20.03.2013 http://www.minjust.gov.ua/38169

 64.  Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Електронний суд. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Система електронної звітності арбітражних керуючих. https://kap.minjust.gov.ua

 65.  Реєстр адміністративних послуг http://poslugy.gov.ua/AdminService/List

 66.  Реєстр адміністративних послуг http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=ReiestrAdministrativnikhPoslug

 67.  Перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=PerelikOrganizatsii-vikonavtsivYakiZaiaviliPravoNaPodatkoviPilgi

 68.  Перелік центрів надання адміністративних послуг м. Київ http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/OneStopShop/List

 69.  Перелік суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на діяльність з випуску та проведення лотерей http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=342818&cat_id=67153

 70.  Реєстр ліцензіатів Міністерства фінансів України, які мають право на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=275709&cat_id=50127&ctime=1288598412360

 71.  Реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям та іншим об'єктам http://tourism.gov.ua/files/reestr_categor/Zhurna_reestrats_svid.pdf

 72.  Перелік суб'єктів яким видано ліцензії на проведення тур операторської діяльності Держкомтуризму http://www.tourism.gov.ua/ua/services/licensing/25408

 73.  Продукція , сертифікована Укрметртестстандартом http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-12-13-16-36/-qq

Інформація про засоби вимірювальної техніки, внесеної до державного реєстру Укрметртестстандарт http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-05-07-58-31/2009-07-09-10-57-47

 74.  Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій. Реєстр виданих ліцензій на користування РЧР. Реєстр частотних присвоєнь. Ліцензійний реєстр. Реєстр РЕЗ та ВП. Реєстр операторів поштового зв’язку. Реєстр діючих дозволів на використання номерного ресурсу http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=45&language=uk

 75.  Електронна система розкриття інформації учасників фондового ринку ЕСКРІН  http://smida.gov.ua/db

 76.  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Реєстри учасників фондового ринку. Рейтингові агентства. Оперативні дані щодо стану фондового ринку. Реєстр аудиторських фірм НКЦПФР http://www.nssmc.gov.ua/fund

Реєстрація емісій цінних паперів. Розпорядження стосовно випусків ЦП. Реєстр рішень НКЦПФР щодо реклами цінних паперів та фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua/activities

 77.  Судна, сертифіковані Регістром судноплавства http://shipregister.ua/ism.html

Перевірка оригінальності ідентифікаційного номеру малого судна в Регістрі судноплавства http://shipregister.ua/cin/cin3.html
Перевірка дійсності документа Регістра судноплавства. Реєстрова книга суден. Пошук суден http://shipregister.ua/ships/index.html

 

 1. Список посвідчень громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які є недійсними http://www.menr.gov.ua/control/control1

 79.  Реєстр екологічних аудиторів http://www.menr.gov.ua/control/control2/268-reiestr-ekolohichnykh-audytoriv

 80.  Перелік об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля http://www.menr.gov.ua/control/control4

 81.  Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання http://www.menr.gov.ua/control/control5

 82.  Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy

 83.  Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продавати на земельних торгах http://dazru.gov.ua/perelik-zemelnix-dilyanok-silskogospodarskogo-priznachennya-derzhavno%D1%97-vlasnosti-prava-na-yaki-planuyutsya-prodavati-na-zemelnix-torgax

 84.  Оглядові геологічні карти http://www.geo.gov.ua/oglyadov-geologchn-karti.html

 85.  Перелік державних геологічних підприємств http://www.geo.gov.ua/derzhavn-geologchn-pdpriyemstva.html

 86.  Стан мінерально-сировинної бази. Перелік корисних копалин загальнодержавного значення, які на даний час не розробляються http://www.geo.gov.ua/stan-mineralno-sirovinnoi-bazi.html

 87.  Перелік переможців ІІ аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами http://geo.gov.ua/main/547-v-derzhgeonadrah-ukrayini-vdbuvsya-aukcon-z-prodazhu-specalnih-dozvolv-na-koristuvannya-nadrami.html

 88.  Публічна кадастрова карта http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta

 89.  Перелік чинних інноваційних проектів, що включені до державного реєстру інноваційних проектів http://old.dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B21.doc

 90.  Пошук аукціону Держземагентства http://torgy.land.gov.ua/auction

 91.  Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів http://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/otsinka-zemel-naselenykh-punktiv.html

 92.  Інформація Головного управління Держземагентства про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів http://land.gov.ua/konkursy-z-vidboru-vykonavtsiv-zemelnykh-torhiv.html

 93.  Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок http://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-z-ekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-z-ekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok.html

 94.  Повний перелік державних топографо-геодезичних і картографічних підприємств http://land.gov.ua/struktura/derzhavni-topohrafo-heodezychni-pidpryiemstva/107650-perelik-derzhavnykh-topohrafo-heodezychnykh-i-kartohrafichnykh-pidpryiemstv-2.html

Перелік інститутів землеустрою http://land.gov.ua/struktura/derzhavni-instytuty-zemleustroiu/104065-perelik-instytutiv-zemleustroiu.html

 95.  Реєстр організаторів державної експертизи у сфері технічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=39524&cat_id=38689&ctime=1127826004742

 96.  Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=39217&cat_id=39136

 97.  Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111290&cat_id=39181&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA&searchPublishing=1

 98.  Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=94056&cat_id=94055

 99.  Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг в галузі технічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111785&cat_id=94055&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D1%81%D1%83%D0%B1&searchPublishing=1

 100.      Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф “Для службового користування” http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=92345&cat_id=92339&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D1%81%D1%83%D0%B1&searchPublishing=1

 101.      Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterSOD.aspx

 102.      Реєстр корпоративних прав держави http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterStateCorporateRights.aspx

 103.      Реєстр договорів Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterLegalEntities.aspx

 104.      Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterOrganizers%D0%90uctionsSaleAssets.aspx

 105.      Потенційні об'єкти оренди Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/PotentionalRentObjects.aspx

 106.      Продаж на аукціоні Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RentForPotentialBuyers.aspx

 107.      Переліки суб'єктів господарювання Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ListsOfUndertakings.aspx

 108.      Перелік атестованих автостанцій http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/article/99110

 109.      Реєстр баз для стоянки маломірних (малих) суден http://sismit.gov.ua/rejestr-baz-dlya-stoyanky-malomirnykh-malykh-suden-.aspx

 110.      Державний Pеєстр перевізних документів суворого обліку http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-ta-litsenzuvannya/30122.html

 

 1. Реквізити аеропортів цивільної авіації України http://avia.gov.ua/documents/airports/certification/Aerodrome_ZPM_MTR/24145.html

 112.      Реєстр суб'єктів які надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Pro-sertyfikatsiyu-agentstv

 113.      Перелік організацій, які мають діючий Сертифікат розробника авіаційної техніки  http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/rozrobniki/23855.html

 114.      Виробники авіаційної техніки http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/Virobniki-AT/30161.html

 115.      Реєстр цивільних повітряних суден http://avia.gov.ua/documents/rcps/vrcps/24020.html

 1.  Типи повітряних суден, які схвалені для експлуатації в ЦА http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/tipps/23861.html

 117.      Інформація стосовно ліцензій з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-ta-litsenzuvannya/23894.html

 118.      Звітність про відшкодування ПДВ http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/218077

 119.      Реєстр платників ПДВ http://sfs.gov.ua/reestr

 120.      Анульована реєстрація платників ПДВ http://sfs.gov.ua/anulir

 1.  Дізнайся більше про свого бізнес-партнера http://sfs.gov.ua/businesspartner

 122.      Митна статистика http://sfs.gov.ua/ms

 123.      Електронна митниця http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya

 124.      Довідники Державної фіскальної служби. Довідники пільг. Для банківських установ: Довідник SPR_REG.DBF та опис його структури. Довідник кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Типи об’єктів оподаткування http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-

 125.      Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html

 126.      Перелік вилученого митницями майна (крім конфіскованого), що передано в реалізацію http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/166716.html

 127.      Реєстр гарантів. Державна фіскальна служба http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/120338.html

 128.      Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94929.html

 

 1. Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html

 130.      Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94919.html

 131.      Реєстр виданих (дійсних) ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94921.html

 132.      Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94929.html

 133.      Реєстр магазинів безмитної торгівлі http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94931.html

 134.      Реєстр cуб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/152383.html

 135.      Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html

 136.      Реєстр великих платників податків на 2015 рік http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167732.html

 137.      Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, у 2015 році http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/179847.html

 1.  Інтерактивна карта ділянок надр, на які надано спецдозволи на користування надрами http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvni-karty-spetsdozvoliv.htm

 

Недержавні бази даних:

 1.       Моторне (транспортне) страхове бюро України http://www.mtsbu.ua/ua

Перевірка чинності полісу, страховика, зеленої карти, страхового агента https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true
Пошук у реєстрі страхових агентів https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Parameters/SearchParams.aspx?ParamsName=-1639528499&AutoAuth=true

МАЛУС https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx

 

 1. Перелік страхових компаній, що мають ліцензії для реалізації страхових медичних полісів (для подорожей у країни ЄС) http://uainsur.com/zakonodavstvo/schengen

 3.       Єдиний реєстр адвокатів http://www.unba.org.ua/erau

 

 1. Реєстр адвокатських об'єднань Києва http://kmkdka.com/reestr-advokatskih-obiednan-kieva

 5.       Реєстр аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати http://apu.com.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv

Список аудиторів та аудиторів банків http://apu.com.ua/sertifikatsiya

 6.       ІС “Конкурс”. Вступ до ВНЗ I-IV рівнів акредитації http://search.vstup.info

 7.       Сервіс пошуку абітурієнтів http://abit-poisk.org.ua

 8.       База даних втрачених паспортів http://www.fin-risk.org/index.php?name=Passports

 9.       Єдина база тварин з чипом http://www.tracer.com.ua/index.php?lang=ua

 10.  Жертви політичного терору в СРСР http://lists.memo.ru

 

 1. Узагальнений банк даних “Меморіал” http://www.obd-memorial.ru/html/index.html

 12.  Електронний банк документів “Подвиг народу у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.” http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navPeople_search

 1.  Пам’ять народу http://pamyat-naroda.ru
 2.  Всеросійський інформаційно-пошуковий центр “Отечество” https://v-ipc.ru/search/man

 15.  База даних промислових підприємств http://www.apn-ua.com/industry/database_comprehensive_search.php та http://www.ukrfood.com.ua та http://www.ukrprod.kiev.ua/industry

 16.  Система електронної реєстрації у дитячі дошкільні заклади http://sadik.ua/elektronnaya-ochered

 17.  Прозорі закупівлі http://tender.ieconomy.org.ua

 18.  Відкрита база даних державних закупівель “Закупівлі” http://z.texty.org.ua/search

 19.  Відкрита база декларацій чиновників “Декларації” http://declarations.com.ua/about

 20.  Власники елітної нерухомості “Гарна хата” http://garnahata.in.ua

 1.  Інтерактивний реєстр екологічних проблем України http://ecoukraine.org/publ

 22.  Вся Україна - жителі http://www.nomer.org/allukraina

 23.  Он-лайн інформація про рух морського транспорту з можливістю відслідковувати звідки судно вийшло, з якою швидкістю пересувалось http://www.marinetraffic.com/ua/ais/home

 24.  Он-лайн інформація про виконувані рейси цивільних літаків та історію перельотів окремого літака http://www.flightradar24.com

 25.  Он-лайн інформація про маршрути громадського транспорту в містах http://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv

 26.  Investigative Dashboard допомагає викривати незаконні зв’язки за кордоном https://investigative-dashboard-prod.appspot.com

 27.  Відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств Росії http://egrul.nalog.ru

 28.  Інформація про закордонні компанії:

База даних офшорних компаній і трастів http://offshoreleaks.icij.org/search
Найбільша світова відкрита база даних компаній https://opencorporates.com
Довідник реєстрів міжнародних компаній http://www.corpsearch.net
Офіційні реєстри компаній світу http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm та http://www.commercial-register.sg.ch/home/worldwide.html

 Скачати файл збірки баз даних: https://drive.google.com/file/d/0B3KQ9Ig3mjwdcng0TS13b2J0RzQ/view?usp=sharing

 

 1. Бази та реєстри Держсанепідемслужби http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri
  Державний реєстр небезпечних факторів хімічного та біологічного походження Держсанепідемслужби http://uhrc.gov.ua/registr та http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/category/4-reiestr-nebezpechnykh-faktoriv
  Реєстр потужностей (об'єктів) та їх операторів, що здійснюють діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/category/1-reiestr-potuzhnostei
  Реєстр дезінфекційних засобів http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/category/3-reiestr-dezinfektsiinykh-zasobiv
  Реєстр харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/category/5-reiestr-skhp
  Реєстр санітарно-епідеміологічних висновків http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/category/6-reiestr-sanitarno-epidemiolohichnykh-vysnovkiv

 

 1. Стан довкілля http://www.ecobank.org.ua/state/Pages/default.aspx

 

 1. Зведений перелік суб’єктів природних монополій http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/94020

 

 1. Державний реєстр телерадіоорганізацій http://www.nrada.gov.ua/ua/13720.html

32.  Електронний реєстр суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з ЕЦП http://czo.gov.ua/ca-registry

 33.  Реєстр дозволів на міжнародні перевезення http://www.mtu.gov.ua/uk/1234365r6i8ghjn.html

 34.  Довідник вантажних станцій Укрзалізниці http://uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/cargo_stations

 35.  Перелік виданих дозвільних документів (ЄКМТ) Укртрансінспекції http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/category/49824

 

 1. Реєстр ліцензіатів , яким дозволена діяльність у сфері збору, обробки, переробки відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння http://www.assay.gov.ua

 

 1. Пошук та відстеження державних закупівель https://ips.vdz.ua та https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/searchAnnounce

 38.  Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку http://drdz.mlsp.gov.ua/msm

 39.  Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади https://reg.isuo.org/preschools

 40.  Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій http://sts.gov.ua/data/normativ/000/000/62287/Re_str_TK_19.doc

 41.  Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг НКРЕКП. Реєстри. Ліцензійні реєстри. Реєстри суб’єктів природних монополій. Реєстр об’єктів електроенергетики (альтернативні джерела енергії) http://www.nerc.gov.ua/?id=11957

 42.  Перелік осіб зарахованих до президентський кадровий резерв “Нова еліта нації” http://www.president.gov.ua/ru/documents/16463.html

 43.  База даних експортерів http://ukrexport.gov.ua/rus/ukr_export_exporters/?country=ukr  База даних інфраструктури експорту http://ukrexport.gov.ua/rus/baza_ukr_infrastructure/?country=ukr

 44.  Державний реєстр нерухомих пам'яток http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294593  та http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294599

 

 1. Електронний реєстр спортивних споруд http://www.sportsporudy.gov.ua

 

 1. Контроль ремонту доріг Київавтодор http://remcontrol.com.ua/#

 

 1. Реєстр виданих ліцензій Держархбудінспекцією. Реєстр дозвільних документів на виконання будівельних робіт. http://www.dabi.gov.ua/index.php/reestr-dozvilnikh-dokumentiv

 

 1. Перелік чинних галузевих будівельних норм (ВБН, ГБН) у сфері дорожнього господарства http://www.ukravtodor.gov.ua/gbn-u-sferi-dorozhnogo-gospodarstva/%D1%81_perelik-chinnikh-galuzevikh-budivelnikh-norm-vbn-gbn-u-sferi-dorozhnogo-gospodarstva-ukraini.html

 

 1. Реєстр сертифікованих працівників БТІ http://asdev.com.ua/itn/list.php

 50.  Перелік робочих органів Атестаційної архітектурно-будівельної комісії http://www.minregion.gov.ua/state-services/Profesina-atestatsiya-arkhitektoriv-inzheneriv-proektuval-nykiv-inzheneriv-tekhnichnoho-nahlyadu-ekspertiv/Normatyvno-pravova-baza-profesino-atestatsi-umovy-nadannya-formy-dokumentiv/perelik-robochih-organiv-atestaczijnoi-arhitekturno-budivelnoi-komisii

 

 1. Перелік експертних організацій, які відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 №53, та можуть здійснювати експертизу проектів будівництва http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3099/Perelik_26_1.pdf

 

 1. Банківський нагляд НБУ. Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=76262&cat_id=36794
  Інформація про власників істотної участі у банках http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342

 53.  Єдиний ліцензійний реєстр http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html

 54.  Он-лайн реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців http://rp.irc.gov.ua

 

 1. Єдиний реєстр бюро кредитних історій Нацкомфінпослуг. Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ http://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html

 56.  Державний реєстр фінансових установ Держфінпослуг http://kis.nfp.gov.ua

 

 1. Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (витяг) http://legalaid.gov.ua/ua/reiestry-advokativ

 

 1. Єдиний реєстр нотаріусів http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx

 

 1. Реєстр атестованих судових експертів http://rase.minjust.gov.ua

 

 1. Реєстр методик проведення судових експертиз http://rmpse.minjust.gov.ua

 

 1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

 

 1. Система електронних торгів арештованим майном http://torgi.minjust.gov.ua

 

 1. Ліцензійний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) станом на 20.03.2013 http://www.minjust.gov.ua/38169

 

 1. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Електронний суд. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Система електронної звітності арбітражних керуючих. https://kap.minjust.gov.ua

 

 1. Реєстр адміністративних послуг http://poslugy.gov.ua/AdminService/List

 

 1. Реєстр адміністративних послуг http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=ReiestrAdministrativnikhPoslug

 

 1. Перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=PerelikOrganizatsii-vikonavtsivYakiZaiaviliPravoNaPodatkoviPilgi

 

 1. Перелік центрів надання адміністративних послуг м. Київ http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/OneStopShop/List

 

 1. Перелік суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на діяльність з випуску та проведення лотерей http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=342818&cat_id=67153

 

 1. Реєстр ліцензіатів Міністерства фінансів України, які мають право на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=275709&cat_id=50127&ctime=1288598412360

 

 1. Реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям та іншим об'єктам http://tourism.gov.ua/files/reestr_categor/Zhurna_reestrats_svid.pdf

 

 1. Перелік суб'єктів яким видано ліцензії на проведення тур операторської діяльності Держкомтуризму http://www.tourism.gov.ua/ua/services/licensing/25408

 

 1. Продукція , сертифікована Укрметртестстандартом http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-12-13-16-36/-qq
  Інформація про засоби вимірювальної техніки, внесеної до державного реєстру Укрметртестстандарт http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-05-07-58-31/2009-07-09-10-57-47

 

 1. Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій. Реєстр виданих ліцензій на користування РЧР. Реєстр частотних присвоєнь. Ліцензійний реєстр. Реєстр РЕЗ та ВП. Реєстр операторів поштового зв’язку. Реєстр діючих дозволів на використання номерного ресурсу http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=45&language=uk

 

 1. Електронна система розкриття інформації учасників фондового ринку ЕСКРІН  http://smida.gov.ua/db

 

 1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Реєстри учасників фондового ринку. Рейтингові агентства. Оперативні дані щодо стану фондового ринку. Реєстр аудиторських фірм НКЦПФР http://www.nssmc.gov.ua/fund
  Реєстрація емісій цінних паперів. Розпорядження стосовно випусків ЦП. Реєстр рішень НКЦПФР щодо реклами цінних паперів та фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua/activities

 

 1. Судна, сертифіковані Регістром судноплавства http://shipregister.ua/ism.html
  Перевірка оригінальності ідентифікаційного номеру малого судна в Регістрі судноплавства http://shipregister.ua/cin/cin3.html
  Перевірка дійсності документа Регістра судноплавства. Реєстрова книга суден. Пошук суден http://shipregister.ua/ships/index.html

 

 1. Список посвідчень громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які є недійсними http://www.menr.gov.ua/control/control1

 

 1. Реєстр екологічних аудиторів http://www.menr.gov.ua/control/control2/268-reiestr-ekolohichnykh-audytoriv

 

 1. Перелік об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля http://www.menr.gov.ua/control/control4

 

 1. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання http://www.menr.gov.ua/control/control5

 

 1. Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy

 

 1. Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продавати на земельних торгах http://dazru.gov.ua/perelik-zemelnix-dilyanok-silskogospodarskogo-priznachennya-derzhavno%D1%97-vlasnosti-prava-na-yaki-planuyutsya-prodavati-na-zemelnix-torgax

 

 1. Оглядові геологічні карти http://www.geo.gov.ua/oglyadov-geologchn-karti.html

 

 1. Перелік державних геологічних підприємств http://www.geo.gov.ua/derzhavn-geologchn-pdpriyemstva.html

 

 1. Стан мінерально-сировинної бази. Перелік корисних копалин загальнодержавного значення, які на даний час не розробляються http://www.geo.gov.ua/stan-mineralno-sirovinnoi-bazi.html

 

 1. Перелік переможців ІІ аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами http://geo.gov.ua/main/547-v-derzhgeonadrah-ukrayini-vdbuvsya-aukcon-z-prodazhu-specalnih-dozvolv-na-koristuvannya-nadrami.html

 

 1. Публічна кадастрова карта http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta

 

 1. Перелік чинних інноваційних проектів, що включені до державного реєстру інноваційних проектів http://old.dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B21.doc

 

 1. Пошук аукціону Держземагентства http://torgy.land.gov.ua/auction

 

 1. Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів http://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/otsinka-zemel-naselenykh-punktiv.html

 

 1. Інформація Головного управління Держземагентства про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів http://land.gov.ua/konkursy-z-vidboru-vykonavtsiv-zemelnykh-torhiv.html

 

 1. Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок http://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-z-ekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-z-ekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok.html

 

 1. Повний перелік державних топографо-геодезичних і картографічних підприємств http://land.gov.ua/struktura/derzhavni-topohrafo-heodezychni-pidpryiemstva/107650-perelik-derzhavnykh-topohrafo-heodezychnykh-i-kartohrafichnykh-pidpryiemstv-2.html
  Перелік інститутів землеустрою http://land.gov.ua/struktura/derzhavni-instytuty-zemleustroiu/104065-perelik-instytutiv-zemleustroiu.html

 

 1. Реєстр організаторів державної експертизи у сфері технічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=39524&cat_id=38689&ctime=1127826004742

 

 1. Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=39217&cat_id=39136

 

 1. Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111290&cat_id=39181&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA&searchPublishing=1

 

 1. Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=94056&cat_id=94055

 

 1. Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг в галузі технічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111785&cat_id=94055&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D1%81%D1%83%D0%B1&searchPublishing=1

 

 1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф “Для службового користування” http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=92345&cat_id=92339&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D1%81%D1%83%D0%B1&searchPublishing=1

 

 1. Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterSOD.aspx

 

 1. Реєстр корпоративних прав держави http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterStateCorporateRights.aspx

 

 1. Реєстр договорів Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterLegalEntities.aspx

 

 1. Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterOrganizers%D0%90uctionsSaleAssets.aspx

 

 1. Потенційні об'єкти оренди Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/PotentionalRentObjects.aspx

 

 1. Продаж на аукціоні Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RentForPotentialBuyers.aspx

 

 1. Переліки суб'єктів господарювання Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ListsOfUndertakings.aspx

 

 1. Перелік атестованих автостанцій http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/article/99110

 

 1. Реєстр баз для стоянки маломірних (малих) суден http://sismit.gov.ua/rejestr-baz-dlya-stoyanky-malomirnykh-malykh-suden-.aspx

 

 1. Державний Pеєстр перевізних документів суворого обліку http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-ta-litsenzuvannya/30122.html

 

 1. Реквізити аеропортів цивільної авіації України http://avia.gov.ua/documents/airports/certification/Aerodrome_ZPM_MTR/24145.html

 

 1. Реєстр суб'єктів які надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Pro-sertyfikatsiyu-agentstv

 

 1. Перелік організацій, які мають діючий Сертифікат розробника авіаційної техніки  http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/rozrobniki/23855.html

 

 1. Виробники авіаційної техніки http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/Virobniki-AT/30161.html

 

 1. Реєстр цивільних повітряних суден http://avia.gov.ua/documents/rcps/vrcps/24020.html

 

 1. Типи повітряних суден, які схвалені для експлуатації в ЦА http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/tipps/23861.html

 

 1. Інформація стосовно ліцензій з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-ta-litsenzuvannya/23894.html

 

 1. Звітність про відшкодування ПДВ http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/218077

 

 1. Реєстр платників ПДВ http://sfs.gov.ua/reestr

 

 1. Анульована реєстрація платників ПДВ http://sfs.gov.ua/anulir

 

 1. Дізнайся більше про свого бізнес-партнера http://sfs.gov.ua/businesspartner

 

 1. Митна статистика http://sfs.gov.ua/ms

 

 1. Електронна митниця http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya

 

 1. Довідники Державної фіскальної служби. Довідники пільг. Для банківських установ: Довідник SPR_REG.DBF та опис його структури. Довідник кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Типи об’єктів оподаткування http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-

 

 1. Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html

 

 1. Перелік вилученого митницями майна (крім конфіскованого), що передано в реалізацію http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/166716.html

 

 1. Реєстр гарантів. Державна фіскальна служба http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/120338.html

 

 1. Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94929.html

 

 1. Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html

 

 1. Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94919.html

 

 1. Реєстр виданих (дійсних) ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94921.html

 

 1. Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94929.html

 

 1. Реєстр магазинів безмитної торгівлі http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94931.html

 

 1. Реєстр cуб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/152383.html

 

 1. Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html

 

 1. Реєстр великих платників податків на 2015 рік http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167732.html

 

 1. Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, у 2015 році http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/179847.html

 

 1. Інтерактивна карта ділянок надр, на які надано спецдозволи на користування надрами http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvni-karty-spetsdozvoliv.htm

 

Недержавні бази даних:

 

 1. Моторне (транспортне) страхове бюро України http://www.mtsbu.ua/ua
  Перевірка чинності полісу, страховика, зеленої карти, страхового агента https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true
  Пошук у реєстрі страхових агентів https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Parameters/SearchParams.aspx?ParamsName=-1639528499&AutoAuth=true

МАЛУС https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx

 

 1. Перелік страхових компаній, що мають ліцензії для реалізації страхових медичних полісів (для подорожей у країни ЄС) http://uainsur.com/zakonodavstvo/schengen

 

 1. Єдиний реєстр адвокатів http://www.unba.org.ua/erau

 

 1. Реєстр адвокатських об'єднань Києва http://kmkdka.com/reestr-advokatskih-obiednan-kieva

 

 1. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати http://apu.com.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv
  Список аудиторів та аудиторів банків http://apu.com.ua/sertifikatsiya

 

 1. ІС “Конкурс”. Вступ до ВНЗ I-IV рівнів акредитації http://search.vstup.info

 

 1. Сервіс пошуку абітурієнтів http://abit-poisk.org.ua

 

 1. База даних втрачених паспортів http://www.fin-risk.org/index.php?name=Passports

 

 1. Єдина база тварин з чипом http://www.tracer.com.ua/index.php?lang=ua

 

 1. Жертви політичного терору в СРСР http://lists.memo.ru

 

 1. Узагальнений банк даних “Меморіал” http://www.obd-memorial.ru/html/index.html

 

 1. Електронний банк документів “Подвиг народу у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.” http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navPeople_search

 

 1. Пам’ять народу http://pamyat-naroda.ru

 

 1. Всеросійський інформаційно-пошуковий центр “Отечество” https://v-ipc.ru/search/man

 

 1. База даних промислових підприємств http://www.apn-ua.com/industry/database_comprehensive_search.php та http://www.ukrfood.com.ua та http://www.ukrprod.kiev.ua/industry

 

 1. Система електронної реєстрації у дитячі дошкільні заклади http://sadik.ua/elektronnaya-ochered

 

 1. Прозорі закупівлі http://tender.ieconomy.org.ua

 

 1. Відкрита база даних державних закупівель “Закупівлі” http://z.texty.org.ua/search

 

 1. Відкрита база декларацій чиновників “Декларації” http://declarations.com.ua/about

 

 1. Власники елітної нерухомості “Гарна хата” http://garnahata.in.ua

 

 1. Інтерактивний реєстр екологічних проблем України http://ecoukraine.org/publ

 

 1. Вся Україна - жителі http://www.nomer.org/allukraina

 

 1. Он-лайн інформація про рух морського транспорту з можливістю відслідковувати звідки судно вийшло, з якою швидкістю пересувалось http://www.marinetraffic.com/ua/ais/home

 

 1. Он-лайн інформація про виконувані рейси цивільних літаків та історію перельотів окремого літака http://www.flightradar24.com

 

 1. Он-лайн інформація про маршрути громадського транспорту в містах http://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv

 

 1. Investigative Dashboard допомагає викривати незаконні зв’язки за кордоном https://investigative-dashboard-prod.appspot.com

 

 1. Відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств Росії http://egrul.nalog.ru

 

 1. Інформація про закордонні компанії:
  База даних офшорних компаній і трастів http://offshoreleaks.icij.org/search
  Найбільша світова відкрита база даних компаній https://opencorporates.com
  Довідник реєстрів міжнародних компаній http://www.corpsearch.net
  Офіційні реєстри компаній світу http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm та http://www.commercial-register.sg.ch/home/worldwide.html

 

Скачати файл збірки баз даних: https://drive.google.com/file/d/0B3KQ9Ig3mjwdcng0TS13b2J0RzQ/view?usp=sharing