Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка

Вітаємо Вас на сайті нашої бібліотеки

Бібліотека

Наше місто

Населення

До наявного населення відноситься населення, яке знаходиться на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово проживаючих. До постійного населення - населення, яке постійно проживає на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх.

Міське й сільське населення. До міського населення відносяться особи, які проживають у міських поселеннях, до сільського - які проживають у сільській місцевості. Міські поселення - це населені пункти, що затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу.

До осіб у віці молоділому за працездатний відносяться діти віком до 16 років (від 0 до 15 років включно).

Особами в працездатному віці вважаються чоловіки, яким виповнилось від 16 до 59 років включно, та жінки, яким виповнилося від 16 до 54 років включно.

Особами у віці старілому за працездатний є чоловіки, яким виповнилося 60 років і більше, та жінки, яким виповнилося 55 років і більше.

Кількість пенсіонерів - це врахована загальна кількість пенсіонерів, незалежно від виду пенсій, яку вони отримують.

Дані про народження та смерті ґрунтуються на статистичній розробці актів про народження та актів про смерть, що заповнюються в органах реєстрації актів цивільного стану. Відповідно до нормативних документів МОЗ України до 1 січня 2007р. реєстрації підлягали народжені живими або мертвими з вагою тіла 1000 г і більше (або якщо вага при народжені невідома, довжиною тіла 35 см і більше, або строком вагітності 28 тижнів і більше), включаючи народження з вагою тіла менше 1000 г при багатоплідних пологах, але строком вагітності 28 тижнів і більше. Всі новонароджені, які народилися з масою тіла від 500 до 999 г, також підлягали реєстрації, якщо вони прожили більше 168 годин (7 діб) після народження.

З 1 січня 2007р. реєстрації підлягають народжені живими або мертвими з масою тіла 500 г і більше (або якщо маса тіла при народжені невідома, з довжиною тіла 25 см і більше); народжені живими або мертвими з масою тіла менше 500 г при багатоплідних пологах, якщо термін вагітності становить 22 тижні і більше, плоди, що народилися живими        до        22-го        тижня        вагітності        (тобто        зростом менше ніж 25 см і масою тіла менше ніж 500 г) та прожили понад 7 повних діб (168 годин після народження) як живо народжені при передчасних пологах.

Природний приріст - різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.

Загальний     коефіцієнт     народжуваності     й     смертності     -

відношення відповідно кількості народжених (живими) і кількості померлих протягом календарного року до середньорічної кількості наявного населення. Розраховується на 1000 осіб.

Коефіцієнти смертності за віковими групами - відношення кількості померлих у даному віці за рік до середньорічної кількості осіб даного віку.

Демографічне навантаження - це узагальнююча кількісна характеристика вікової структури населення, яка показує навантаження на суспільство непродуктивним населенням.

Коефіцієнт смертності за причинами розраховується діленням кількості померлих від вказаних причин смерті на середньорічну чисельність наявного населення.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року - відношення кількості померлих у віці до 1 року до кількості народжених живими.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за причинами -

відношення кількості померлих у віці до 1 року від вказаних причин смерті до кількості народжених живими.

Загальний      коефіцієнт      шлюбності      та      розлучуваності

розраховується як відношення кількості зареєстрованих протягом календарного року шлюбів та розлучень до середньорічної чисельності наявного населення.

Сальдо міграції - різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.

Внутрішньорегіональна міграція - міграція населення, яка відбувається у межах одного регіону (області, міста, району).

Межрегіональна міграція - міграція населення з одного регіону (області) в інший у межах України.

Міждержавна міграція - вибуття населення за межі України або прибуття до України з інших країн.

12.1 Кількість населення

(на 1 січня)

 

  2005 2006 2007 2008 2009
  Наявне        
Усе населення, тис. 256,4 254,7 253,6 252,7 252,0
міське населення 256,1 254,4 253,3 252,4 251,7
сільське населення 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
відсотків до всього населення          
міське населення 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
сільське населення 0,1 Постійне 0,1 0,1 0,1 0,1
Усе населення, тис. 255,9 254,2 253,0 252,2 251,4
міське населення 255,5 253,8 252,7 251,9 251,1
сільське населення 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
відсотків до всього населення          
міське населення 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
сільське населення 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Із загальної кількості населення, тис.          
чоловіки 115,7 114,6 113,8 113,4 113,0
жінки 140,6 139,9 139,2 138,8 138,5
відсотків до всього населення          
чоловіки 45,1 45,0 45,0 45,0 44,9
жінки 54,9 55,0 55,0 55,0 55,1

 
 

12.2 Кількість наявного населення з 1939 року1

1 Дані про населення наведено у 1959 та 1970 роках - за перепесом на 15 січня, у 1979 році - за переписом на 17 січня, у 1989 році - за переписом на 12 січня, у 2002 році - за переписом на 5 грудня 2001 року, у інші роки - на 1 січня.

 

12.3 Розподіл постійного населення за статтю та віком по м.Дніпродзержинську

(на 1 січня 2009 року, осіб)


 

Дані наведені по м.Дніпродзержинську, без урахування смт.Карнаухівка та сільської місцевості.  
   

12.4 Розподіл постійного населення за статтю

(осіб)
 

  2002і 2009і На 1000 жінок припадає чоловіків
  чоловіки     жінки чоловіки жінки 2002і 2009і
Дніпродзержинська          
міська рада 118636     143099 112957 138479 829 816
м.Дніпродзержинськ 115539     139330 109840 134692 829 815
смт.Карнаухівка 2914         3555 2973 3609 820 824
с-ще Світле 183           214 144 178 855 809

За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року, у 2009 році - на 1 січня.

12.5. Розподіл постійного населення за віковими групами

(на 1 січня 2009 року)
 

 

Кількість населення, осіб

Відсотків до всього населення
  усього міське сільське усього міське сільське
Усе населення 251436 251114 322 100,0 100,0 100,0
у віці, років            
до 1 2712 2712 0 ІД ІД -
1-4 9329 9324 5 3,7 3,7 1,5
5-9 8894 8894 0 3,5 3,5 -
10-14 9975 9959 16 4,0 4,0 5,0
15-19 15449 15426 23
20-24 20919 20902 17 8,3 8,3 5,3
25-29 21477 21452 25 8,5 8,5 7,8
30-34 19213 19195 18 7,6 7,6 5,6
35-39 18065 18049 16 7,2 7,2 5,0
40-44 17212 17187 25 6,9 6,9 7,8
45-49 20950 20920 30 8,3 8,3 9,3
50-54 19424 19397 27 7,7 7,7 8,4
55-59 17630 17602 28 7,0 7,0 8,7
60-64 10705 10682 23 4,3 4,3
65-69 1334 11305 29 4,5 4,5 9,0
70 і старше 28148 28108 40 11,2 11,2 12,4
Із загальної кількості            
населення у віці            
молодшому за працездатний 33560 33535 25 13,4 13,4 7,8
працездатному 157014 156823 191 62,5 62,5 59,3
старшому за працездатний 60540 60434 106 24,1 24,1 32,9

12.6 Демографічне навантаження на населення працездатного віку станом на початок року

(осіб)
 

 

12.7 Кількість пенсіонерів

(на 1 січня)

 

  2006 2007 2008 2009
Усього, осіб 74874 74179 74410 73660
за віком 63210 63164 63266 63190
за інвалідністю 5786 5545 5625 5080
у разі втрати годувальника 3768 3624 3663 3666
за вислугу років 1077 1047 1046 1028
отримують соціальні пенсії 1033 799 803 688

Кількість пенсіонерів у розрахунку на

       
1000 населення 294 293 294 292

1 Наведено загальну кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду Баглійського, Дніпровського та Заводського районів м.Дніпродзержинська.

12.8. Розподіл населення по національності
(осіб)
 

  19392 19592 19702 19792 19892 20012
Усенаселення 147961 201799 235650 257961 287453 261735
у тому числі            
українці 110260 145228 172735 187796 208311 214759
росіяни 25978 45912 52799 60499 68357 41080
білоруси 3471 3752 3808 3796 3768 1883
молдовани   243 238   519 235
татари   193 169   293 236
євреї 4900 3470 3079 2521 2074 588
німці 320 316 318   405 189
поляки 1329 1163 947 787 363
Інші            
національності 3032 1356 1341 2430 2939 2402

Дані наведені по м.Дніпродзержинську, без урахування смт.Карнаухівки та с-ща Світлого.

Дані про населення наведено у 1959 та 1970 роках - за перепесом на 15 січня, у 1979 році - за переписом на 17 січня, у 1989 році - за переписом на 12 січня, у 2001 році - за переписом на 5 грудня 2001 року, у інші роки - на 1 січня.

 

12.9. Кількість народжених, померлих та природний приріст населення

(осіб)

  1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
Кількість народжених усього 3253 2204 1684 2187 2076 2474 2624 2734
Кількість померлих усього 3264 4661 4386 4364 4553 4431 4345 4206
Природний приріст населення усього -11 -2451 -2702 -2177 -2477 -1957 -1721 -1472
Кількість померлих                

дітей до 1 року

37 43 23 21 19 28 30 24

12.10. Загальний коефіцієнт народжуваності, смертності та природного приросту населення

(на 1000 наявного населення)

Роки Кількість народжених

Кількість померлих

Природний приріст

1959 19,8 5,0 14,8
1960 20,3 4,6 15,7
1965 13,2
1970 14,4 6,8 7,6
1975 14,0 8,7 5,3
1979 14,9 10,0 4,9
1980 15,0 10,0 5,0
1985 15,4 10,9 4,5
1990 11,2 11,2 0,0
1995 7,6 16,2 -8,6
2000 6,3 16,4 -10,1
2001 6,8 16,2 -9,4
2002 7,2 16,1 -8,9
2003 7,9 16,1 -8,2
2004 8,5 17,0 -8,5
2005 17,8 -9,7
2006 9,7 17,4 -7,7
2007 10,4 17,2 -6,8
2008 10,8 16,7 -5,9

12.11. Розподіл народжених за статтю

________________________________________________________________________ (осіб)
 

  Міські поселення та сільська місцевість
  обидві статі   хлопчики дівчатка
2000     1684                865 819
2001     1787                924 863
2002     1869                992 877
2003     2048               1034 1014
2004     2188               1126 1062
2005     2076               1066 1010
2006     2474               1262 1212
2007     2624               1351 1273
2008     2734 1396 1338

 

12.12. Смертність населення за віковими групами

 

  2005 2006 2007 2008
  Осіб      
Усього померлих 4553 4431 4345 4206
у тому числі у віці        

молодшому за працездатний

32 40 39 34
працездатного віку 1288 1234 1164 1166
старшому за працездатний 3233 3157 3142 3006

Відсотків до загальної кількості померлих

   
Усього померлих 100,0 100,0 100,0 100,0
у тому числі у віці        

молодшому за працездатний

0,7 0,9 0,9 0,8
працездатного віку 28,3 27,8 26,8 27,7
старшому за працездатний 71,0 71,3 72,3 71,5

 

12.13. Смертність населення за основними причинами

 

  2005 2006 2007 2008
  Осіб      
Усього померлих 4553 4431 4345 4206
у тому числі від        
деяких інфекційних та        
паразитарних хвороб 66 71 83 95
новоутворень 687 652 642 630
хвороб системи кровообігу 2741 2675 2715 2599
хвороб органів дихання 152 145 143 129
хвороб органів травлення 272 279 240 235
зовнішніх причин 439 434 379 368
на 1000 наявного населення    
Усього померлих 17,9 17,4 17,2 16,7
у тому числі від        
деяких інфекційних та        
паразитарних хвороб о,з о,з о,з 0,4
новоутворень 2,7 2,6 2,5 2,5
хвороб системи кровообігу 10,8 10,5 10,7 10,3
хвороб органів дихання 0,6 0,6 0,6 0,5
хвороб органів травлення ІД ІД 0,9 0,9
зовнішніх причин 1,7 1,7 1,5 1,5

12.14. Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року

12.15. Смертність дітей у віці до 1 року за основними причинами

 

    2005   2006 2007 2008
  Осіб          
Усього померлих     19 28 ЗО 24
у тому числі від            
деяких інфекційних та паразитарних хвороб     - 1 1 1
хвороб нервової системи     1 2 2 -
хвороб органів дихання     - - - -
хвороб органів травлення     - - - -
окремих станів, що виникають у            
перинатальному періоді     8 13 18 19
природжених вад розвитку, деформацій та            
хромосомних аномалій     6 9 6 3
зовнішніх причин     2 1 2 -
На 1000 народжених живими
Усього померлих     9,2 11,3 11,4 8,8
у тому числі від            
деяких інфекційних та паразитарних хвороб     - 0,4 0,4 0,4
хвороб нервової системи     0,5 0,8 0,8 -
хвороб органів дихання    
хвороб органів травлення    
окремих станів, що виникають у            
перинатальному періоді     3,9 5,3 6,9 6,9
природжених вад розвитку, деформацій та            
хромосомних аномалій     2,9 3,6 2,3 ІД
зовнішніх причин     1,0 0,4 0,8 -

12.16. Смертність населення від деяких зовнішніх причин

 

  2005 2006 2007 2008
Осіб        
Усього померлих 439 434 379 368
у тому числі від        
транспортних нещасних випадків 37 54 44 37
випадкового утоплення та занурення у воду 16 17 26 12
нещасних випадків, пов'язаних із дією природних факторів 27 35 29 27
випадкових отруєнь, спричинених отруйними речовинами 74 73 62 69
з них від випадкового отруєння та дії алкоголю 55 57 45 54
навмисне самоушкодження 70 64 65 63
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження 34 47 44 33
На 1000 наявного населення      
Усього померлих 1,7 1.7 1.5 1.5
у тому числі від        
транспортних нещасних випадків 0,1 0,2 0,1 0,1
випадкового утоплення та занурення у воду 0,1 0,1 0,1 0,1
нещасних випадків, пов'язаних із дією природних факторів 0,1 0,1 0,1 0,1
випадкових отруєнь, спричинених отруйними речовинами 0,3 0,3 0,2 0,3
з них від випадкового отруєння та дії алкоголю 0,2 0,2 0,2 0,2
навмисне самоушкодження 0,3 0,3 0,3 0,3
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження 0,1 0,2 0,2 0,1

 

12.17 Динаміка кількості шлюбів і розлучень за 1988-2008 рр.

 
(одиниць)

 

 

12.18 Загальний коефіцієнт шлюбності та розлучуваності

(на 1000 наявного населення)

 

  1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
Кількість                
зареєстрованих
шлюбів
Кількість
10,3 7,9 4,9 5,6 8,4 10,3 7,3
зареєстрованих розлучень 5,4 4,7 4,9 4,5 5,2 4,7 4,8

 

12.19 Міграція населення

(осіб)
 

  1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Прибуло 8553 3788 2997 3067 2885 3161 3639 3538 3513 3764 3259
Вибуло 7300 4991 3727 3524 2903 3432 3032 2779 2680 2896 2538
Сальдо                      
міграції 1253 -1203 -730 -457 -18 -271 607 759 833 868 721

12.20 Основні напрямки міграції населення у 2008 році

 

    Осіб   На 1000 наявного населення
  число число сальдо число число сальдо
  прибулих вибулих міграції прибулих вибулих міграції
Усі напрямки міграції 3259 2538 721 12,9 ю,і 2,8
у тому числі            
внутрішньо            
регіональна міграція 2375 1827 548 9,4 7,2 2,2
міжрегіональна міграція 702 598 104 2,8 2,4 0,4
міждержавна міграція 182 113 69 0,7 0,4 0,2
у тому числі країни СНД 162 78 84 0,6 о,з о,з
інші країни 20 35 -15 ОД ОД 0,0