Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка

Вітаємо Вас на сайті нашої бібліотеки

Бібліотека

Наше місто

Соціально-економічний розвиток

Соціально-економічне становище м. Камянського
за 2
018 рік

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення по міській раді станом на 01.12.2018 р., за оцінкою, склала 240,5 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2018 р. вона скоротилася на 1525осіб.

Зміначисельності населення відбулася в основному за рахунок природного скорочення на 1831осіб (8,3особи на 1000 жителів).

Природний рух населення у січні–листопаді 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності (на 10,3% менше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року). Смертність у січні–листопаді 2018 р. на 3,5% більша за аналогічний показник минулого року.

Протягом січня–листопада п.р. до м. Кам’янського прибуло 2483 особи, вибуло 2177 осіб, міграційний приріст склав – 306 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

За станом на 1 грудня 2018 р. сума невиплаченої заробітної плати у суб’єктів господарювання – юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, становила 8944,4 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у місті збільшилась у 3 рази, або на 5917,1 тис. грн, та збільшилась у 2,9 разів, або на 5905,5 тис. грн, порівняно з сумою заборгованості станом на 1 січня 2018 р.

У сфері діяльності економічно активних підприємств міста заборгованість із виплати заробітної плати склала 4083,8 тис. грн і збільшиласьна 34,4% , або на 1044,9 тис.грн, до суми заборгованості станом на 01.01.2018 р.

На підприємствах, що знаходяться на різних стадіях відновлення платоспроможності боржника, сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 1 грудня 2018 року склала 4860,6 тис. грн.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Протягом січня–листопада 2018 р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції, товарів, послуг на суму 51,1 млрд.грн в діючих цінах, що складає 11,7 % від суми реалізації промислової продукції по Дніпропетровській області.

Обсяг реалізації промислової продукції у січні–листопаді 2018 р. за межі України становив 12,2 млрд.грн. Частка зовнішнього обороту в загальному обсязі реалізації продукції становить 23,8%.

Для порівняння у січні–листопаді 2017р. обсяг реалізації промислової продукції у діючих цінах по місту становив 34,9 млрд. грн.

БУДІВНИЦТВО

За січень–грудень 2018 р. підприємствами міста виконано будівельних робіт власними силами на суму 390,8 млн. грн (2,9% від загального обсягу робіт виконаних по області). Із загального обсягу будівельних робіт роботи по капітальному ремонту виконано на суму 158,9 млн. грн (40,6% від загального обсягу виконаних робіт по місту), по поточному ремонту – 119,3 млн. грн (30,5%).

ТРАНСПОРТ

За попередніми даними, підприємствами міста, які на комерційній основі працювали на ринку автомобільних перевезень, доставлено протягом 2018 року 257,5 тис. т. вантажів, що становить 1,4% від загального обсягу перевезених вантажів суб’єктами економічної діяльності Дніпропетровської області. Порівняно з 2017 роком обсяг перевезених вантажів зменшився на 6,8%. Вантажооборот збільшився на 6,6% та склав 112,3 млн. ткм.

Пасажирським автотранспортом міста за вказаний період перевезено 8,3 млн. осіб, що становить 7% від загального обсягу пасажирських перевезень області. У порівнянні з 2017 роком обсяг перевезених пасажирів зменшився на 27,2%. Виконано пасажирооборот в обсязі 136,0 млн. пас. км, що на 33,1% менше, ніж торік.

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2018р. становив 100,8% у порівняні з листопадом 2018р., з початку року – 109,8%. Індекс споживчих цін (ІСЦ) по Дніпропетровській області у грудні 2018р. становив 100,8% у порівняні з листопадом 2018р., з початку року – 109,2%.

Про підсумки соціально-економічного розвитку міста
за І півріччя 2018 року

Аналіз соціально-економічного стану міста за підсумками І півріччя 2018 року свідчить, що в місті зберігається стабільна ситуація у більшості галузей і сфер діяльності.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середня номінальна заробітна плата у ІІ кварталі 2018 року перевищила розміри соціальних гарантій у 4,9 раза і становила 8349,0 грн та зросла на 49,3% до відповідного періоду минулого року.

Середній розмір пенсій станом на 1 липня 2018 року становив 2854,9 грн (зростання порівняно з відповідним періодом 2017 року на 46,1%) та перевищив законодавчо визначений для непрацездатної особи прожитковий мінімум у 2,1 раза.

За даними офіційної статистики станом на 01.07.2018 загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по місту становила 3,8 млн.грн та збільшилась порівняно з відповідним періодом минулого року на 15,2% (на 463,2 тис. грн). Із загальної суми 97,3% (3,8 млн. грн) – заборгованість 2-х підприємств державної форми власності (ДП «Бар'єр» – 1,9 млн. грн та ДП «УкрДІАП» – 1,9 млн. грн).

Заборгованість до бюджету Пенсійного фонду України на 01.07.2018 становила 1,9 млн.грн (43 юридичні особи в сумі 1,6 млн. грн та 108 фізичних осіб у сумі 349,9 тис. грн), зменшилась порівняно з початком року на 2,8%.

РИНОК ПРАЦІ

За підсумками І півріччя 2018 року в місті статус безробітного мали 2946 осіб, що на 8,7% менше відповідного показника минулого року, рівень зареєстрованого безробіття становив 2,0% проти 2,07% на початок 2018 року.

Рівень працевлаштування становив 29,3% (у січні – червні 2017 року – 19,9%). Протягом 6 місяців 2018 року було працевлаштовано 2691 особу, що на 109 осіб більше, ніж за січень – червень 2017 року.

БЮДЖЕТ

Доходи бюджету міста за 6 місяців 2018 року становили 1417,7 млн. грн або 99,2% планових призначень (на 18,3% більше, ніж у минулому році).

Видатки бюджету міста становили 1401,6 млн. грн або 88,8% плану січня – червня поточного року.

Станом на 1 липня 2018 року порівняно з початком поточного року податковий борг до бюджетів усіх рівнів збільшився у 1,8 раза (на 274,6 млн. грн), до бюджету міста недоїмка зросла на 10,2% (на 8,3 млн. грн).

Загальна заборгованість споживачів всіх груп за послуги з централізованого опалення станом на 01.07.2018 становить 520,7 млн. грн (збільшилась на 13,4% порівняно з початком року), рівень сплати – 87% (проти 53% відповідного періоду минулого року). Заборгованість за послуги з водопостачання та водовідведення становить 114,6 млн. грн (збільшилась на 4,7% порівняно з початком року), рівень сплати – 93% (на рівні минулого року).

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За підсумками січня – червня 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції становив 30,5 млрд. грн або 193,0% відповідного показника 2017 року (по області 121,6%) та 12,8% суми реалізації продукції по Дніпропетровській області. За підсумками січня – червня 2018 року у сфері виробництва найважливіших видів промислової продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилось виробництво вагонів магістральних в 5,3 раза, чавуну в 5,2 раза, сталі в 4,8 раза, металопродукції (у т.ч. прокату) в 5,0 разів, коксу на 8,7%, цементу на 4,9% та електроенергії на 39,8%. Відбулося зменшення виробництва мінеральних добрив на 41,1%.

У І півріччі 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року на підприємствах міста збільшився рівень травматизму, пов’язаного з виробництвом на 52%, зі смертельним наслідком зменшився на 33%.

ІНВЕСТИЦІЇ

За 6 місяців 2018 року обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування становив 445,7 млн. грн, порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 86,3% (по області збільшення на 40,7%). На одного мешканця міста обсяг капітальних інвестицій становив 1837,8 грн (по області – 6847,5 грн).

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2018 становив 64,0 млн.дол. США або 100,6% до початку 2018 року (по області – 103,4%). На одного мешканця міста обсяг прямих іноземних інвестицій становив 265,6 дол. США (по області – 1184,5 дол. США).

З метою залучення іноземних інвестицій на реалізацію пріоритетних інфраструктурних інвестиційних проектів місто співпрацює зі світовими й регіональними міжнародними організаціями – NEFCO, Нiмецьке Товариство з міжнародного спiвробiтництва (GIZ) та державною фінансово-кредитною установою Європейського Союзу  Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Ведеться робота щодо забезпечення участі міста у проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», що фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку.

На теперішній час відібрані для фінансування 4 проекти у сфері розвитку соціальної інфраструктури міста – реконструкція дошкільних навчальних закладів №23 «Дзвіночок», №27 «Орлятко», центру первинної медико-санітарної допомоги №3 під міський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом та реконструкція малої арени стадіону «Перемога». Визначений обсяг субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів становить 51,3 млн. грн. Здійснюється підготовка пакету документів по проектам у сфері соціальної інфраструктури міста для участі у наступному турі («Пул 2В») на загальну вартість близько 270 млн. грн.

З метою модернізації інфраструктури житлово-комунального господарства міста, в рамках реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», який фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку, 4 субпроекти від міста включено до попереднього переліку проектів Програми загальною вартістю близько 120,0 млн. євро, а саме: капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій, комплексна модернізація системи теплопостачання міста, реконструкція та технічне переоснащення системи водопостачання та водовідведення, реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, охорони здоров’я та спорту (38 об’єктів бюджетної сфери)».

У рамках програми Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ «Підтримка територіальних громад у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» за рахунок грантових коштів розпочато реалізацію 2-х проектів – реконструкція будівлі дитячого садка під комунальний заклад «Санаторний дошкільний навчальний заклад» (ясла-садок) №43 «Зоренька» (вартість проекту 22 млн. грн) та реконструкція середньої загальноосвітньої школи №9 (22 млн. грн). Закінчення робіт планується у грудні 2018 року.

В рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ V» за рахунок інвестицій Українського фонду соціальних інвестицій у сумі 25 млн. грн ведуться роботи з реконструкції гуртожитку по просп. Конституції, 32 під соціальне житло (до кінця поточного року планується ввести в експлуатацію 36 квартир) та завершується капітальний ремонт будівлі середньої загальноосвітньої школи №42 по вул. Дунайська, 51 (замінено вікна та вхідні двері на металопластикові, улаштовано 8 шкільних ганків).

За рахунок коштів гранту Світового банку «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей» в місті планується реалізувати проект «Створення центру медичної реабілітації учасників бойових дій, зокрема, учасників АТО та інших пільгових груп на базі комунального закладу «Кам'янська міська лікарня №5» ДОР», сума фінансування 426,9 тис. дол.США (274,3 тис. дол – грант, 152,6 тис. дол. – обласний бюджет). На теперішній час за рахунок коштів міського бюджету (290 тис. грн) розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт частини приміщень будівлі міської лікарні №5 та технічні завдання на закупівлю меблів, техніки, медичного обладнання, тощо.

ЕКОЛОГІЯ

Протягом І півріччя 2018 року за рахунок коштів міського бюджету (1,9 млн. грн) реалізовувались наступні заходи Екологічної програми міста Кам’янське на 2016 – 2020 роки: продовжувалось виконання робіт зі створення системи комплексного екологічного моніторингу міста, селищ Таромське і Сухачівка, території впливу хвостосховищ (648 тис. грн), виконувались заходи з захисту населення від факторів радіаційного забрудненя навколишнього середовища в зоні впливу хвостосховища по вул.Лазо (121,3 тис. грн), проведено коригування та отримано висновок держекспертизи по проекту «Проведення заходів щодо поліпшення стану лівобережного каналу» (173,7 тис. грн), здійснено ліквідацію 51 несанкціонованого сміттєзвалища (659,7 тис. грн), виконувались роботи з озеленення та догляду за зеленими насадженнями (309,7 тис. грн).

Промисловими підприємствами міста за рахунок власних коштів виконувались заходи щодо поліпшення екологічного стану та змешення шкідливих викидів.

З метою покращення екологічного стану навколишнього середовища міста у червні 2018 року між Кам’янською міською радою та ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» укладено Меморандум про співробітництво у сфері покращення екологічної ситуації міста.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Протягом І півріччя 2018 року в місті продовжувалась робота щодо залучення кредитних коштів та коштів інвесторів на впровадження заходів з енергоефективності та скорочення споживання енергетичних ресурсів, особливо в комунальній та бюджетній сферах.

За підтримки Німецького товариства GIZ Gmbh в бюджетних установах та закладах міста впроваджено систему енергетичного моніторингу. На теперішній час до інформаційної системи енергомоніторингу підключено 144 бюджетні заклади (216 об’єктів).

Продовжується співпраця з Північною екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) по програмі «Енергозбереження». На теперішній час за рахунок коштів міського бюджету (400 тис. грн) розробляється проектно-кошторисна документація по проекту «Підвищення енергоефективності у місті Кам’янське», яким передбачено проведення комплексу енергоефективних заходів (термодернізація будівель, встановлення індивідуальних теплових пунктів, реконструкція зовнішнього та внутрішнього освітлення з використанням LED світильників, заміна склоблоків на металопластикові тощо) у двох бюджетних закладах освіти міста – комунальних закладах «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» та «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр розвитку дитини №31 «Барвінок». Загальна вартість проекту – 455 тис. євро, у тому числі кредитні кошти НЕФКО – 398 тис. євро (90%), співфінансування з міського бюджету – 57 тис. євро (10%).

В рамках програми НЕФКО «Чисте Виробництво» КВП КМР «Міськводоканал» здійснюється підготовка бізнес-плану за проектом «Технічне переоснащення комплексу з експлуатації очисних споруд каналізації правого берегу з приведенням до фактичної потужності та впровадженням енергозберігаючих технологій». Загальна вартість проекту – 522,5 тис. євро, у тому числі кредитні кошти НЕФКО – 472,5 тис. євро (91%), кошти підприємства – 50 тис. євро (9%).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

У сфері житлово-комунального господарства протягом І півріччя 2018 року за рахунок коштів міського бюджету виконано ремонт 15 під'їздів, 9,7 тис. м2 покрівлі, 3,87 тис. пог. м міжпанельних швів, 1287 пог. м інженерних мереж, здійснено ремонт та заміну 0,19 км водопровідних та каналізаційних мереж, 2,34 км теплових мереж, підготовлено 182,4 км теплових мереж.

Завершено капітальний ремонт житлового будинку по просп.Аношкіна, 115 (водовідведення) на суму 85,5 тис. грн, виконуються роботи по капітальному ремонту житлових будинків по вул.Освітня, 18 (покрівля) (45,2 тис. грн) та вул. Миру, 4 (аварійне житло) (143,5 тис. грн).

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертні звіти на капітальний ремонт покрівель 12 житлових будинків (522,6 тис. грн) та реконструкцію вхідних вузлів 2 житлових будинків (48,1 тис. грн).

На виконання заходів Програми децентралізації системи теплопостачання правобережної частини міста Кам’янське за рахунок коштів міського бюджету влаштовано електричне опалення у 135 квартирах окремих категорій соціально незахищених верств населення (847,3 тис. грн) та виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 655 будинків з улаштуванням електроопалення квартир (4,1 млн. грн), виконано посилення внутрішньо-будинкових електромереж 292 житлових будинків на загальну суму 38,5 млн. грн (38 млн. грн – кошти цільового фонду міської ради та 479,3 тис. грн – кошти міського бюджету).

Станом на 01.07.2018 за рахунок коштів міського бюджету в сумі 17,5 млн. грн проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулично-дорожньої мережі міста на загальній площі 45,1 тис. м2, з яких 38,3 тис. м2 – ремонт дорожнього покриття проїзної частини доріг вулиць міста, 6,8 тис. м2 – на прибудинкових та внутрішньоквартальних дорогах. За рахунок коштів обласного бюджету (7,3 млн. грн) проведено капітальний ремонт дороги по вулиці Ціолковського.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху та пішоходів на вулично-дорожній мережі міста встановлено 97 та технічно обслуговано 13 дорожніх знаків, нанесено 5,8 тис. м2 дорожньої розмітки. Вартість робіт становила 1,5 млн. грн.

На санітарне утримання міста протягом І півріччя 2018 року використано 19,1 млн. грн або 69,5% від планового показника. Щоденно виконується прибирання сміття на 73 зупинках громадського транспорту, у 62 автопавільйонах, територіях прилеглих до пам’ятників, механічне прибирання доріг міста за допомогою вакуумних підмітально-прибиральних машин (прибрано понад 560 км доріг).

З початку року на території міста встановлено 1 зупинку громадського транспорту (20 тис. грн) та виконано поточний ремонт 7 зупинок (24,8 тис. грн).

Для забезпечення зовнішнього освітлення на неосвітлених ділянках вулично-дорожньої мережі встановлено 1208 світильників, замінено 2504 перегорілих ламп та 122 аварійні електроопори, влаштовано 35,2 км кабельно-провідникової продукції. Вартість робіт становила 7,3 млн. грн.

На внутрішньодворових та внутрішньоквартальних проїздах замінено 1225 перегорілих ламп, встановлено 783 світильника з енергозберігаючими лампами, влаштовано 31,5 км кабельно-провідникової продукції, замінено 10 аварійних електроопор на загальну суму 2,9 млн. грн.

Протягом 6 місяців 2018 року на утримання зелених насаджень на території міста з міського бюджету профінансовано 11,5 млн. грн (90,5% плану на рік), виконано омолодження 1050 дерев, обрізку 1214 дерев, видалено 58 дерев, пострижено живоплоту 51,9 тис. м. п., прибрано сміття на площі 6,4 млн. м2, висаджено 22,3 тис. квітів, здійснено покіс територій загальною площею 3 млн. м2.

Для екологічно безпечного збирання міських відходів за кошти міського бюджету придбано 20 контейнерів для збору побутових відходів (96 тис. грн) та 80 урн (100 тис. грн).

Виконано роботи з руйнування та засипки погребів у дворах багатоквартирних будинків житлового фонду міста на загальну суму 1,2 млн. грн.

Для забезпечення безперебійної роботи зливової каналізації міста у І півріччі 2018 року профінансовано 347,8 тис. грн. Виконано очищення 780 дощеприймальних камер, 174 оглядових колодязів, 1,5 тис. м колекторів, улаштування 7 металевих, 24 полімерних та 12 залізобетонних люків, 4 металевих, 18 залізобетонних та 36 полімерних решіток, 4 металевих рами, перевезено 560 тон мулу.

Виконано поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків на суму 230 тис. грн, придбано 32 елементи дитячих та 25 спортивних майданчиків на загальну суму 970,3 тис. грн.

Відкрито нові зони відпочинку у двох районах міста – для жителів БАМу по вулиці Нікопольській та поруч з набережною в селищі Романково, зону відпочинку по вулиці Колеусівській (фонтан і літню сцену), 4 дитячих майданчика у селищі Романкове, в районі «55-го блочка» та Черемушках.

На виконання заходів Програми ремонту та утримання фонтанів м.Кам’янське на 2017–2020 роки завершено роботи з капітального ремонту фонтану, розташованого у сквері навпроти кінотеатру ім. Т.Г.Шевченко по просп. Свободи на загальну суму 1,1 млн. грн. На утримання фонтанів протягом І півріччя 2018 року профінансовано коштів у сумі 695,4 тис. грн (38,8% плану на рік).

З метою покращення умов для пересування осіб з обмеженими можливостями облаштовано спеціальний пандус із виїздом до внутрішнього двору з 2-го поверху будинку по вулиці Звенигородській.

Протягом січня – червня 2018 року за рахунок субвенції з державного бюджету (10,2 млн. грн) та співфінансування з міського бюджету (1,2 млн. грн) розпочато реконструкцію адміністративної будівлі Центру надання адміністративних послуг та прилеглої території по проспекту Василя Стуса (освоєно 3 млн. грн).

За рахунок коштів міського бюджету розпочато роботи з капітального ремонту скверу по просп.Свободи в м.Кам’янське від просп.Гімназичний до майдану Героїв (виконано робіт на 841,6 тис. грн).

Здійснюється інженерне забезпечення спостережень та постійного контролю за становищем зсувонебезпечних територій, будинків, споруд та режимом підземних вод у районі Шамишиної балки, м.Кам’янське (моніторинг 2018) – 195,7 тис. грн.

Протягом І півріччя 2018 року до спати пайової участі у розвитку інфраструктури міста залучено 23 забудовники, до бюджету міста надійшло 4,9 млн. грн пайових внесків.

З початку 2018 року вперше в місті розпочато впровадження партиципаторного бюджетування (бюджет участі), який дозволяє мешканцям впливати на розподіл та витрачання коштів міського бюджету шляхом підготовки та подання на конкурс громадських проектів. У червні – липні поточного року проведено конкурс, до участі в якому мешканці подали 115 громадських проектів. За результатами голосування на реалізацію направлено 15 громадських проектів – переможців на загальну суму 2,4 млн. грн.

Протягом січня – червня 2018 року пасажирським автотранспортом міста перевезено 4,4 млн. пасажирів.

У березні 2018 року відкрито новий автобусний маршрут №27 «площа 250-річчя міста – вул. Дальня». Для покращення перевезень пасажирів з обмеженими фізичними можливостями задіяно 26 автобусів зі спеціальними пристроями.

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ

За січень – березень 2018 року роздрібний товарооборот у торговельній мережі міста становив 848,7 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом 2017 року обсяг продажу продовольчих товарів зріс на 5,8%, непродовольчих – на 8,2%. Частка товарів, вироблених на території України, в обсязі продажу продовольчих та непродовольчих товарів становила відповідно 81,7% та 30,5%.

За 6 місяців 2018 року торговельна мережа міста збільшилась на 33 об’єкти торгівлі, за рахунок відкриття яких додатково створено понад 150 робочих місць. Відкрито 22 підприємства сфери надання побутових послуг, додатково створено 31 робоче місце.

Протягом I півріччя 2018 року проведено 41 ярмарку з продажу сільськогосподарської продукції та товарів народного споживання, меду, продуктів бджільництва, живих квітів, насіння, дерев, кущів, розсади рослин та господарського інвентарю, залучено 97 учасників.

За підсумками січня – червня 2018 року підприємствами міста реалізовано послуг на суму 649,0 млн. грн, у тому числі населенню – 171,6 млн. грн (26,4% загального обсягу наданих послуг). У структурі наданих послуг 44,7% становлять послуги транспорту, складського господарства, пошти та кур'єрської діяльності, 15,7% – послуги по операціях з нерухомим майном, 10,2% – послуги у сфері інформації та телекомунікацій, 10,1% – здійснення професійної, наукової та технічної діяльності.

Протягом І півріччя 2018 року опрацьовано 287 звернень громадян міста з питань захисту прав споживачів. Щодня у телефонному режимі отримують консультації понад 10 осіб. 98% порушених питань вирішено позитивно на користь споживачів.

За підсумками І півріччя 2018 року від платників податків, які працюють за спрощеною системою оподаткування, до бюджету міста надійшло 41,1 млн. грн єдиного податку, що на 8,5 млн. грн (26%) більше показника аналогічного періоду минулого року.

Проведено 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Кам’янське за участю представників бізнесу.

За січень – червень 2018 року Кам’янським міським центром зайнятості проведено 9 навчальних семінарів за участю 76 осіб, 3 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Протягом І півріччя 2018 року до Центру надання адміністративних послуг міста та його філій надійшло 123,7 тис. звернень.

В рамках соціального проекту «Мобільний офіс» станом на 01.07.2018 надано адміністративні послуги близько 500 заявникам з обмеженими можливостями.

На початку 2018 року у Центрі надання адміністративних послуг міста запроваджено нову послугу з оформлення та видачі ID карток та закордонних паспортів.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

У сфері охорони здоров'я у травні 2018 року після реконструкції відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини №9 КЗОЗ ДМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» по вулиці Дальній (селище Будівельників), яка обслуговує близько 7 тисяч жителів.

За рахунок коштів міського бюджету та коштів, передбачених на виконання депутатських повноважень, у І півріччі 2018 року придбано медичне обладнання та комп'ютерна техніка на суму 286,6 тис. грн (нове хірургічне обладнання для надання онкохірургічної допомоги онкохворим пацієнтам, холодильники та кондиціонери для кімнати збереження медикаментів онкологічного відділення 9-ї міської лікарні на 57,7 тис. грн, рентгенівська трубка та 3 комп'ютери для КЗОЗ КМР «ЦПМСД №1» – 145,1 тис. грн, 4 персональні комп'ютери для КЗОЗ КМР «ЦПМСД №2» – 54,9 тис. грн, гребневий тренажер для КЗОЗ КМР «Міський медичний центр здоров’я та медицини спорту» – 18,9 тис. грн).

На забезпечення 35 тисяч хворих пільговими та безкоштовними медикаментами протягом 6 місяців 2018 року з міського бюджету виділено 3,8 млн. грн.

В рамках впровадження медичної реформи проводиться робота щодо реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги у комунальні некомерційні підприємства та подальше підписання договорів із Національною службою здоров'я України. На теперішній час медичні заклади підписують декларації з пацієнтами, станом на 01.07.2018 року укладено 74,1 тисячі декларацій або 30% від загальної чисельності населення.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

З метою соціальної підтримки окремих соціальних груп населення протягом І півріччя 2018 року з міського бюджету надано матеріальну допомогу 1592 особам (1,4 млн. грн), у т.ч. 47 учасникам АТО (202,5 тис. грн), матеріальну допомогу 566 громадянам міста на загальну суму 2,5 млн. грн від депутатів міської ради, натуральну допомогу 52 особам на загальну суму 15,3 тис. грн, одноразову матеріальну допомогу 51 сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди (57 тис. грн), щомісячну грошову допомогу в розмірі 1000 грн сім’ям, в яких виховуються діти-інваліди з онкологічним захворюванням на загальну суму 173 тис. грн, щорічну та щоквартальну матеріальну допомогу 6 сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані (44,4 тис. грн), додаткові пільги щодо забезпечення мобільним зв’язком 39 інвалідам та учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни (11,7 тис. грн), продуктові набори 111 ветеранам з нагоди Дня пам’яті та примирення (40 тис. грн), 51 дитині-інваліду з нагоди Дня захисту дітей (15 тис. грн).

За 6 місяців 2018 року надано одноразову адресну допомогу для вирішення питань оформлення документів на земельні ділянки 17 учасникам АТО на загальну суму 20,4 тис. грн, щомісячну грошову допомогу 78 сім'ям загиблих учасників АТО в розмірі 1700 грн на кожного члена сім'ї загиблого військовослужбовця, щорічну адресну матеріальну допомогу до дня народження 10 дітям, батьки яких загинули (померли) під час участі в АТО в розмірі 3 тис. грн.

Середній розмір матеріальної допомоги соціально-незахищеним верствам населення у І півріччі 2018 року становив 900 грн та збільшився порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 12%.

Протягом січня – червня 2018 року на здійснення компенсації витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян з міського бюджету профінансовано 3,1 млн. грн.

За І півріччя 2018 року Центром комплексного обслуговування бездомних осіб обліковано 80 осіб, 52 особи було направлено на проживання до відділення нічного перебування. Видано 80 посвідчень про взяття на облік, зареєстровано за юридичною адресою центру місце проживання 25 отримувачів соціальних послуг, надано юридичну допомогу для відновлення паспорта 50 особам, відновлено паспорти 8 особам, направлено на проходження медичного огляду 129 осіб, поміщено на стаціонарне лікування до медичних закладів міста 52 особи.

За 6 місяців 2018 року в місті зареєстровано 507 внутрішньо переміщених осіб. Послуги з працевлаштування отримували 116 вимушено переміщених осіб, працевлаштовано 27 осіб, 1 особа отримала допомогу по безробіттю та відкрила власну справу.

ОСВІТА

Станом на 01.07.2018 охоплено оздоровленням та відпочинком 3885 дітей, що становить 16,1% від загальної кількості дитячого населення, забезпечено оздоровленням та відпочинком 1619 дітей пільгових категорій.

За кошти міського бюджету у І півріччі 2018 року направлено на оздоровлення в заміські табори 312 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Протягом І півріччя 2018 року у сфері освіти після реконструкції відкрито дошкільний навчальний заклад №42 «Вербичка» в смт. Карнаухівка (на 110 місць), за рахунок коштів обласного бюджету проводиться будівництво сучасного закладу дошкільної освіти в селищі Романкове на 6 груп – 120 місць (27,7 млн. грн), продовжувались роботи з реконструкції басейну КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів – академічний ліцей №15» (5,9 млн. грн), з капітального ремонту даху та спортзалу СЗШ№9 (5,7 млн. грн), розпочато підготовчі роботи для будівництва нового інклюзивного закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №47 «Горобинка» на 5-му мікрорайоні лівобережжя міста (500,0 тис. грн).

За рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з міського бюджету завершується капітальний ремонт будівлі КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) №19 «Калинка» (1,3 млн. грн) та придбані 19 комп'ютерних класів і 9 комп’ютерів (2,1 млн. грн).

Відповідно до Програми «Шкільний автобус» 230 дітей з віддалених районів міста забезпечуються безкоштовним підвезенням до навчальних закладів на шкільному автобусі.

Станом на 01.07.2018 в закладах освіти міста навчаються та виховуються 510 дітей з числа переселенців із зони проведення антитерористичної операції. Витрати на харчування та оздоровлення дітей з числа переселенців в закладах освіти за І півріччя 2018 року становили 770 тис.грн.

Протягом навчального року педагоги міста взяли участь у 762 семінарах та конференціях різних рівнів. 1196 вихованців позашкільних закладів міста взяли участь в 135 заходах на всеукраїнському рівні, 475 дітей – у 43 міжнародних конкурсах.

ЗАХИСТ ДІТЕЙ

За І півріччя 2018 року в місті створено 2 дитячих будинки сімейного типу та влаштовано 14 дітей. На теперішній час в місті у 20 прийомних родинах та 15 дитячих будинках сімейного типу виховується 133 дитини.

15 стипендіатам-відмінникам навчання з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вручено стипендії, 4 відмінника навчання були відзначені стипендією Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

МОЛОДЬ

Здійснювалась виплата стипендії міського голови обдарованим учням та студентам, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах міста. У І півріччі 2018 року протягом учбового семестру стипендію у розмірі 1680 грн отримували 36 учнів та студентів 14 професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

СПОРТ

У січні – червні 2018 року з міського бюджету в рамках реалізації міських програм на розвиток фізичної культури та спорту профінансовано 632,2 тис.грн, на реалізацію молодіжної політики в місті – 163 тис. грн.

З початку року в місті проведено 80 спортивних змагань різних рівнів, спортивними заходами охоплено понад 12 тис. осіб.

Протягом І півріччя 2018 року проведено спортивно-масові заходи «Легкоатлетичний пробіг пам’яті К. Р. Патер-Розумовського», «Велодень 2018», «Богатирські ігри», «Школа плавання», чемпіонати міста з важкої атлетики серед молоді, тхеквондо ВТ, спортивної акробатики, водного туризму, стрибків на батуті, плавання та футболу, відкритий Кубок міста з Кіокушин карате, змагання із стрітболу, настільного тенісу, шашок, шахів тощо.

Щомісячно за рахунок коштів міського бюджету 45 обдарованим спортсменам, які мають високі досягнення на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту, виплачується міська стипендія у розмірі 1762 грн, 39 кращих представників спортивної громади міста з числа спортсменів, тренерів, ветеранів та активістів спорту відзначено міськими нагородами.

Протягом І півріччя 2018 року міським центром фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» проведено 32 спортивні змагання, в яких прийняло участь 662 особи з обмеженими фізичними можливостями та 5 спортивно-масових заходів, до участі в яких залучено 75 осіб. За рахунок коштів міського бюджету організовано відвідування 396 особами з обмеженими фізичними можливостями плавального басейну.

За рахунок коштів обласного бюджету у І півріччі 2018 року розпочаті роботи з реконструкції будівлі Палацу тенісу спортивного комбінату «Прометей» (20 млн. грн) та продовжуються роботи з будівництва стадіону на базі дитячо-юнацької футбольної школи «Надія» (20 млн. грн).

КУЛЬТУРА

У сфері культури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету для дитячої музичної школи №1 придбано музичні інструменти, комп'ютерну техніку, мультимедійне обладнання, інтерактивну дошку на загальну суму 200 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету проведено капітальний ремонт покрівлі будівлі дитячої музичної школи №5 (215 тис. грн), встановлено пожежну сигналізацію в КНЗК «Школа мистецтв» (80 тис. грн), відремонтовано та обладнано інтерактивний кабінет – клас народних інструментів дитячої музичної школи №1 (4,5 тис. грн).

Протягом І півріччя 2018 року в музеї історії міста проведено Всеукраїнський фестиваль «Відкрита ніч», ХІ-й історико-культурологічний фестиваль «Мамай-fest» та фестиваль із науково-практичної конференції «Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини». Вперше в місті проведено перший етап обласного фестивалю-конкурсу «Z_ефір», в якому прийняли участь біля 1000 учасників. Організовано зустріч з представниками громадськості Литовської республіки та литовської ТВ кампанії «Медіа-3» на чолі з відомим литовським істориком Альфредасом Бумблаускасом.

ТУРИЗМ

В рамках реалізації Програми розвитку туристичної галузі міста на 2017 – 2022 роки протягом І півріччя 2018 року випущено туристичний буклет міста «Кам’янське туристичне», розроблено календар туристичних подій на 2018 рік, готується до друку туристична піар-карта міста, ведеться робота по наповненню інтерактивної туристичної карти міста.

У січні – червні 2018 року підприємствами, що надають туристичні послуги, сплачено до бюджету міста 23,0 тис. грн або 115% від планового показника та 141,1% відповідного показника минулого року.

За підсумками комплексної оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, здійсненої на підставі даних офіційної статистики та інформації структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місто Кам’янське посідає 7 місце за всіма сферами соціально-економічного розвитку
за підсумками І кварталу 2018 року серед 13 міст області.