Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка

Вітаємо Вас на сайті нашої бібліотеки

Бібліотека

Наше місто

Розвиток малого підприємництва

Малими підприємствами називаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень (Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-ІV зі змінами та доповненнями).

Середньорічна кількість зайнятих працівників визначається з урахуванням штатних, позаштатних та неоплачуваних (власників, засновників підприємств та членів їх сімей) працівників підприємства.

Середньорічна кількість найманих працівників визначається з урахуванням штатних та позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) працівників підприємства.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених, як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (включаю чи продукцію (роботи, послуги) за бартерним контрактом) за виключенням непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо).

Таблиця 1. Основні показники розвитку малих підприємств.
  2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення 17 46 46 47 59 61 63
Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах, осіб 4714 8534 7146 6631 7823 7490 7624
Відсотків до попереднього року 103,3 120,1 83,7 92,8 118,0 95,7 101,8
у розрахунку на одне підприємство, осіб 10 7 6 6 5 5 5
Відсотків д о кількості найманих працівників підприємств-суб' єктів підприємницької діяльності 7,5 14,5 12,2 11,3 13,7 13,4 13,9
1Тут і надалі за 2006-2007 роки дані сформовано з урахуванням змін відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності" від 18.09.08 №523-VІ.
2 Тут і надалі дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду діяльності у 2008 році.

 

Таблиця 2. Зайнятість на малих підприємствах.
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Середньорічна кількість найманих працівників, осіб 8534 7146 6631 7823 7490 7624
Рівень зайнятості по малих підприємствах, відсотків до кількості населення у працездатному віці Середньомісячна заробітна 5,4 4,5 4,2 4,9 4,7 4,8
Плата найманих працівників, грн. 275,56 332,39 417,42 548,71 697,24 889,80
Див. першу виноску до табл. 1.

 

Таблиця 3. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств.
  2000 2003 2004 2205 2006 2007 2008
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн. 138,7 282,8 315,7 317,7 2429,0 2638,8 2675,9
Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), % 3,6 3,7 2,9 2,6 16,0 14,5 12,3
Див. першу виноску до табл. 1.

 

Таблиця 4. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування по малим підприємствам у 2008 році.
  2008
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо), тис. грн. 130209,6
Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості малих підприємств 72,0
Фінансовий результат, тис. грн. 169034,9
Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості малих підприємств 28,0
Фінансовий результат, тис. грн. 38825,3