Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка

Вітаємо Вас на сайті нашої бібліотеки

Бібліотека

Наше місто

Транспорт

Перевезення вантажів — загальний обсяг вантажів, який навантажено та транспортовано рухомим складом окремих видів транспорту, вимірюється в тоннах.

Вантажооборот - загальний обсяг вантажної транспортної роботи, який дорівнює сумі добутків перевезеного вантажу на відстань перевезення по кожній партії вантажу, вимірюється в тонно-кілометрах.

Перевезення пасажирів - загальна кількість пасажирів, транспортованих рухомим складом окремих видів транспорту.

Пасажирооборот - загальний обсяг пасажирської роботи, який дорівнює сумі добутків кількості пасажирів ( групи пасажирів) на відстань їх перевезення, вимірюється в пасажиро-кілометрах.

Середня відстань перевезення визначається діленням вантажообороту (пасажирообороту) на обсяг перевезеного вантажу (кількість перевезених пасажирів).

Таблиця 1. Робота вантажного автомобільного транспорту1
  2000 2004 2005 2006 2007 2008
Перевезено вантажів, тис. т.  1500  1893  2304  2621  2670  2265
Вантажооборот,  тис. ткм.  18100  26400  34393  34917  75287  56216
Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів, км  12,1  13,9 14,9   13,3  28,2  24,8
1Дані наведено по колу підприємств, які експлуатували власний та орендований транспорт.

 

Таблиця 2. Робота пасажирського автомобільного транспорту
  2000 2004 2005 2006 2007 2008
Перевезено пасажирів, тис.  7100  3725  3270  2602  3380  3069
Пасажирооборот, тис. пас. км  95200  72110  61904  55800  82296  73890
Середня відстань перевезення одного пасажира, км  13,4  19,4  18,9  21,4  24,3  24,1
Див. виноску до Таблиці 1.

 

Таблиця 3. Робота автомобільного транспорту1
  2006 2007 2008
Перевезено вантажів, тис. т. ... 541 145
Вантажооборот, тис. ткм. ... 61255 39500
 Перевезено пасажирів, тис. 43702 38558 43031
Пасажирооборот, тис. пас. км. 489700  425177 481300
1Дані наведено з урахуванням комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями та підприємствами , одним з видів діяльності яких є автоперевезення.

 

Таблиця 4. Рухомий склад автомобільного транспорту1
  2000 2004 2005 2006 2007 2008
Наявність автомобілів на кінець року, усього, одиниць 3431 2972 2983 3123 3234 3177
Вантажні автомобілі 1531 1319 1313 1376 1444 1389
Пасажирські автобуси 521 380 397 387 413 436
Легкові автомобілі 530 591 613 690 724 709
Інші автомобілі 849 682 660 670 653 643
             
Питома вага у загальному обсязі, відсотків 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Вантажні автомобілі 44,6 44,4 44,0 44,1 44,6 43,7
Пасажирські автобуси 15,2 12,8 13,3 12,4 12,8 13,7
Легкові автомобілі 15,4 19,9 20,5 22,1 22,4 22,3
Інші автомобілі 24,7 22,9 22,1 21,4 20,2 20,2
1Дані наведено без урахування автомобілів, що знаходяться в особистій власності.

 

Таблиця 5. Індекси обсягу перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом1
(відсотків до попереднього року)
  2000 2004 2005 2006 2007 2008
Перевезено вантажів 78,9 121,4 121,7 113,7 101,9 84,8
Перевезено пасажирів 145,9 71,5 87,8 79,6 129,9 90,8
1Дані наведено по колу підприємств, які експлуатували власний та орендований транспорт.